Кипферл

Кипферл
Източник: Katharina Prato (Edle von Scheiger), "Die Süddeutsche küche", Verlagsbuchhandlung "Styria", Graz, 1903
Мерни единици:
1 Deka = 10 g
1 Loth = 17,5 g
2 Loth = 3  1/2 Deka = 35 g
3 Loth = 52,5 g
4 Loth = 7 Deka = 70 g
5 Loth = 87,5 g
6 Loth = 105 g
1 Pfund = 56 Deka = 560 g
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg