Източници

Използвана литература:

 

[1]  Поликсена Христова Семерджиева, Христо Ив.Семерджиев, „Практическо ръководство по модерно сладкарство и част от вегетарианска кухня”, Г. Оряховица, 1935 г.


[2]  Владо Иванов, Борис Пенев, "Рецепти за електро-кухня", 1939 г.


[3]  Борис Пенев, Стефан Попов, „Сладкарско производство. Технология на сладкарското 

производство”, изд. „Наука и изкуство”, София, 1956 г.


[4]  Н. Битраков, Т. Каранешев, Хр. Хаджиниколов, Г. Любенов, Е. Конов, „Технология и пласмент на сладкарските изделия”, изд. „Техника”, 1960 г.


[5]  Любомир Камберов, „Кухненски десерти”, изд. „Профиздат”, София, 1961 г.


[6]  Соня Бордовска, Бекир Бекиров, Владимир Иванов, „Сборник от рецепти и разходни норми за сладкарското производство”, изд. „Техника”, София, 1963 г.


[7]  Славчо Петров Стоянов, Бекир Бекиров, Гергана Петрова, Константин Бояджиев, „Сладкарски изделия”, изд. „Техника”, София, 1965 г.


[8]  Славчо Петров Стоянов, Бекир Бекиров, Гергана Петрова, Константин Бояджиев, „Кондитерские изделия”, изд. „Техника”, София, 1969 г.


[9]  Димитър Мошлев, Павлина Попова, Кирил Божилов и др., „Рецептурник-готварство и сладкарство”, изд. „Техника”, София, 1970 г.


[10]  Любомир Ангелов, Александър Бакърджиев, „Технология на сладкарското производство”, изд. „Земиздат”, 1972 г.


[11]  София Смолницка, „Сладкарско изкуство”, изд. „Техника”, София, 1982 г.


[12]  Соня Чортанова, Николай Джелепов, „Нашата и световната кухня и рационалното хранене – ІІ издание”, изд. „Медицина и физкултура”, София, 1983 г.
Неизползвани източници:


Поликсена Христова Семерджиева, Христо Ив.Семерджиев, „Практическо ръководство по модерно сладкарство и част от вегетарианска кухня”, София, 1936 г.


Владо Иванов, Борис Пенев, "Сладкарски рецепти за електро-кухня", 1939 г. 

 

Уебсайт в alle.bg